+420 603 816 296
+420 603 465 612
Logo

Tahová zkouška stromů Praha, odborné a znalecké posudky bezpečnosti stromů Praha

Firma Arbonet, s.r.o. se zabývá již několik let komplexní péčí o stromy a dřeviny podél komunikací, a v zahradách u obytných sídel. Zajišťujeme, aby stromy v průmyslových, veřejných i soukromých zástavbách byly bezpečné pro okolní obyvatele. Specializujeme se na tzv. arboristiku: především znalecké posudky stromů v Praze, tahovou zkouškou stromů pro Prahu a rizikové kácení stromů. Dále se specializujeme na arboristiku, tzn. posudky stromů pomocí akustického tomografu stromů. Působíme zejména v regionech Praha, Turnov, Nymburk a Mladá Boleslav.

Arboristika – znalecké posudky bezpečnosti stromů Praha

Stromy ve veřejné i soukromé zeleni často vyžadují odborné zhodnocení stability a bezpečnosti. Arbonet, s.r.o. - znalecká kancelář - provádí odborné a znalecké posudky stromů v Praze s použitím nejmodernějších vizuálních i přístrojových diagnostických metod jako je tzv. tahová zkouška stromů v Praze nebo akustický tomograf stromů.

Na základě odborného či znaleckého posudku stromů pro Prahu zjistíte jaká(ý) je:

 • vitalita a zdravotní stav stromů
 • akustický tomograf stromů
 • míra poškození stromů
 • poškození dřeva uvnitř kmene - stromový tomograf ukáže rozsah hniloby
 • odolnost stromu proti vývratu a zlomu kmene – zjistí tahová zkouška stromu
 • doporučená technologie péče o stromy a dřeviny rostoucí mimo les
 • rizikovost stromů pro okolní obyvatele a dopravu na jednotlivých stanovištích stromů
 • míra nutnosti pokácení stromu kvůli udržení bezpečnosti

K vyhotovení znaleckého posudku bezpečnosti stromu pro Prahu a okolí využíváme vždy kombinaci několika metod. Posudek provozní bezpečnosti a celkového stavu stromů provádíme vizuálně, a to ze země, v koruně stromu i s použitím lezecké techniky + akustický tomograf stromu.

Pro větší komplexnost posudků stromů provádíme i tahové zkoušky stromů v Praze. Díky tahové zkoušce stromů Praha obsahuje posudek i odolnost proti vývratu a zlomu kmene měřeného stromu.

Techniky znaleckého posudku stromů Praha

 • vizuální posouzení stromu ze země i v koruně

 • akustický tomograf stromů - posudek stromu akustickým tomografem (zobrazení rozsahu hniloby či narušení dřeva kmene a kosterních větví)

 • tahová zkouška - nedestruktivní a přesná přístrojová metoda měření odolnosti stromů vůči vývratu nebo zlomu kmene

 • zmapování polohy stromu (stanoviště stromu a jeho vliv na zástavbu v okolí a obyvatele)

 • hodnocení defektů stromu (vyjádření odborníka ohledně celkového stavu stromu i konkrétních defektů)

 • fotodokumentace posuzovaných stromů

Přehled služeb Arbonet s.r.o. Praha

 • znalecká kancelář v oborech ochrana přírody a zemědělství

 • znalecké posudky bezpečnosti stromů

 • posudky stability stromů – tahová zkouška

 • diagnostika poškození stromů stromovým tomografem

 • řez stromů a péče o dřeviny

 • rizikové kácení stromů

 • frézování pařezů

 • školení na míru, kurzy péče o stromy a dřeviny

 • autorizovaná osoba v národní soustavě kvalifikací pro povolání „Technik arborista“ a „Samostatný technik arborista“

https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1292-Technik_arborista https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-770-Samostatny_technik_arborista

Objednejte si znalecký posudek stromů Praha

Objednávky našich služeb z oblasti komplexní péče o stromy, tahové zkoušky stromů Praha, rizikového kácení stromů a znaleckých posudků stromů v Praze provádějte prosím telefonicky nebo e-mailem. Ideálně si s námi domluvte osobní schůzku, kde stanovíme charakter služby a cenovou nabídku. Cena služeb závisí vždy na náročnosti zakázky. Pro dotazy a bližší informace prosím navštivte náš hlavní web www.arbonet.cz nebo nás kontaktujte osobně (viz níže).

Ing. Pavel WÁGNER
tel.: 603 816 296, e-mail:
pavel.wagner@arbonet.cz

zahradní inženýr v oboru Zahradní a krajinářská architektura, ZF MZLU Brno)

znalec v oboru Zemědělství, odvětví Ovocnářství a zahradnictví, specializace arboristika, a oboru Ochrana přírody, specializace: dendrologie, ochrana dřevin, pěstební opatření, plány péče, včetně péče o významné a památné stromy

Certifikovaný Evropský arborista - European Tree worker (ETW)

Autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikace NSP: „Technik arborista“ a „Samostatný technik arborista“

Ing. Marek Žďárský

tel.: 603 465 612, e-mail: marek.zdarsky@arbonet.cz

zahradní inženýr v oboru Zahradnická výroba ZF MZLU Brno),

znalec v základních oborech Ochrana přírody a Zemědělství, specializace hodnocení stromů a dendrologie

Certifikovaný Evropský arborista - European Tree worker (ETW)

Autorizovaný zástupce pro profesní kvalifikace NSP: „Technik arborista“ a „Samostatný technik arborista“

Společnost Arbonet, s.r.o. je, rozhodnutím Ministerstva Spravedlnosti ČR, zapsána do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ochrana přírody a pro obor zemědělství, odvětví ovocnářství a zahradnictví, Čj. MSP-89/2015-OJ-SZN/9 (náhled na www.justice.cz záložka ostatní - znalecké ústavy)